Thủ tướng duyệt kế hoạch vay 342.000 tỉ đồng năm 2017
Thứ Tư,  3/5/2017, 18:52 

Thủ tướng duyệt kế hoạch vay 342.000 tỉ đồng năm 2017

P.V

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm phân bổ dứt điểm vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, Ảnh: Vietnamnet

(TBKTSG Online) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2017.

Theo Cổng thông tin Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt kế hoạch vay của Chính phủ năm 2017 là 342.060 tỉ đồng, gồm vay trong nước 243.300 tỉ đồng và vay ODA, ưu đãi nước ngoài 98.760 tỉ đồng, trong đó vay cho cân đối ngân sách nhà nước 316.300 tỉ đồng (vay để bù đắp bội chi là 172.300 tỉ đồng và vay để trả nợ gốc 144.000 tỉ đồng); vay về cho vay lại 25.760 tỉ đồng.

Thủ tướng cũng phê duyệt kế hoạch trả nợ của Chính phủ năm 2017 là 260.150 tỉ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ năm 2017 là 242.900 tỉ đồng; trả nợ của các dự án cho vay lại 17.250 tỉ đồng.

Phê duyệt hạn mức được Chính phủ bảo lãnh và vay thương mại trung dài hạn nước ngoài của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả năm 2017, bao gồm: hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tối đa 9.250 tỉ đồng; hạn mức bảo lãnh vay trong nước (rút vốn ròng) được Chính phủ bảo lãnh của các dự án trọng điểm quốc gia tối đa là 8.000 tỉ đồng; hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được Chính phủ bảo lãnh tối đa là 700 triệu đô la Mỹ; hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả tối đa là 5.500 triệu đô la Mỹ; hạn mức vay của chính quyền địa phương tối đa là 23.857 tỉ đồng.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát lại sự cần thiết và hạn mức Chính phủ bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) 25.145 tỉ đồng, phù hợp với định hướng tái cơ cấu VDB mà Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ thời gian tới. Bên cạnh đó, BộTài chính báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội bổ sung dự toán đối với các khoản vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài cho hỗ trợ ngân sách nhà nước, khả năng triển khai và giải ngân nhanh trong năm 2017 trong trường hợp vượt dự toán được duyệt.

Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ dứt điểm vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi chưa phân bổ trong mức dự toán 60.000 tỉ đồng được Quốc hội phê duyệt; báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội trong trường hợp giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi thực tế năm 2017 cho xây dựng cơ bản trong cân đối ngân sách nhà nước vượt quá 60.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm giám sát việc vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả trong hạn mức được duyệt.

Nguồn: Cổng thông tin Chính phủ

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012