Số doanh nghiệp tư nhân thật sự là bao nhiêu?
Thứ Tư,  12/7/2017, 16:42 

Số doanh nghiệp tư nhân thật sự là bao nhiêu?

Tư Hoàng

Hiện có gần 600.000 doanh nghiệp theo ghi nhận của Tổng cục Thuế. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Số doanh nghiệp tư nhân thật sự của Việt Nam là bao nhiêu vẫn là còn là một câu hỏi lớn khi căn cứ vào các cơ quan quản lý nhà nước khác nhau.

Theo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, đến thời điểm 30-6-2017, toàn quốc có 596.713 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 28.945 doanh nghiệp (5,1%) so với thời điểm 31-12-2016.

Tuy nhiên, ngành kế hoạch và đầu tư lại đưa ra con số khác.

Một báo cáo của Tổng cục Thống kê công bố cuối tháng 4 cho biết, trong giai đoạn 2000-2015, tổng số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động do ngành thống kê điều tra, cập nhật vào thời điểm 31-12-2015 trên phạm vi cả nước là 442.485 doanh nghiệp, bình quân giai đoạn 2000-2015 mỗi năm tăng 17,6% (giai đoạn 2000-2010 tăng 21,8%/năm; giai đoạn 2010-2015 tăng 9,6%).

Trong khi đó, theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp đăng ký thành lập cả năm 2016 là 110.100, tăng 16,2% so với năm 2015.

Theo cục này, tính chung 6 tháng đầu năm nay, cả nước có 61.276 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Bên cạnh đó, còn có 15.379 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm lên gần 76.700 doanh nghiệp.

Hơn nữa, nghiên cứu mang tên “Chẩn đoán tăng trưởng kinh tế Việt Nam” do Ban Kinh tế Trung ương công bố gần đây cho biết, Việt Nam có 535.920 doanh nghiệp đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10,5 %/năm, trong đó 96% thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

Theo một báo cáo của Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước có tới 98,6% là quy mô nhỏ và vừa, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, doanh nghiệp quy mô vừa chỉ chiếm 1,6%.`

Theo quy mô lao động, có tới 97,7% số doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa. Xét về quy mô vốn, tỷ lệ doanh nghiệp quy mô vốn nhỏ và vừa chiếm tới 94,8%.

Tài sản cố định bình quân/doanh nghiệp tư nhân nhỏ, duy trì ở mức 7-8 tỉ đồng/doanh nghiệp và không có cải thiện đáng kể trong suốt nhiều năm nay.

Báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương cũng chỉ ra nhiều điểm tương đồng. Hiệu suất của khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam còn thấp và ngày một suy giảm trong hơn một thập kỷ qua. Trong giai đoạn 2000-2014, quy mô lao động trung bình của doanh nghiệp tư nhân giảm từ 28,3 lao động (năm 2000) xuống còn 18,4 lao động (năm 2014); trong khi quy mô trung bình của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã tăng từ gần 360 lao động lên gần lên 505 lao động và quy mô trung bình của doanh nghiệp FDI cũng tăng từ 268 lao động lên 312 lao động.

Quy mô vốn trung bình của mỗi doanh nghiệp tư nhân tăng hơn tám lần, từ 3 tỉ đồng/doanh nghiệp năm 2000 lên 25 tỉ đồng năm 2014; còn quy mô vốn trung bình của DNNN tăng 17 lần, từ 126 tỉ đồng lên 2.165 tỉ đồng; trong khi doanh nghiệp FDI tăng 2,3 lần, từ 157 tỉ đồng lên 363 tỉ đồng trong cùng kỳ.

Ban Kinh tế Trung ương nhận xét, mức đầu tư vốn tăng lên của doanh nghiệp tư nhân đã không đi kèm với sự gia tăng tương ứng về năng suất mà ngược lại, năng suất tài sản và năng suất lao động đã sụt giảm mạnh trong cùng kỳ. Hiệu suất sinh lời trên vốn kinh doanh (ROI) của các doanh nghiệp tư nhân rất thấp và ngày càng giảm (trung bình 1,2% năm 2014 so với 1,9% năm 2010), chỉ bằng 1/5 của doanh nghiệp FDI và gần 1/2 của DNNN. Hiệu suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của doanh nghiệp tư nhân bình quân chỉ đạt 4% so với mức 16,3% của doanh nghiệp FDI và 11% của DNNN năm 2014.

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012