Sáu tháng đầu năm 2018, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của BIDV tăng trưởng 50%
Thứ Bảy,  4/8/2018, 17:57 

Sáu tháng đầu năm 2018, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của BIDV tăng trưởng 50%

Đến hết 30-6-2018, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cơ bản hoàn thành theo lộ trình các mục tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ 2018 thông qua: quy mô hoạt động tăng trưởng khá; cơ cấu, chất lượng và các chỉ tiêu an toàn hoạt động được đảm bảo; các chỉ tiêu hiệu quả cải thiện so với cùng kỳ năm trước và cơ cấu thu nhập ngày càng bền vững hơn, tạo tiền đề quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu của năm 2018.

Tổng tài sản đến 30-6-2018 đạt 1.268 ngàn tỉ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm, tiếp tục duy trì vị thế Ngân hàng TMCP có quy mô lớn nhất thị trường.

Tổng quy mô tín dụng và đầu tư đạt trên 1.224 ngàn tỉ đồng, trong đó, dư nợ tín dụng đạt 957 ngàn tỉ đồng, tăng 7% so với đầu năm; tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên. BIDV tiếp tục triển khai tích cực, có hiệu quả Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 19, 35 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh: BIDV đã chủ động giảm 0,5% so với mức trần lãi suất của NHNN (6,5%) đối với lãi suất cho vay của các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ; đồng thời để có cơ sở giảm lãi suất cho vay với các khách hàng tốt, BIDV nỗ lực tiết giảm chi phí đầu vào với việc cơ cấu lại kỳ hạn huy động vốn hợp lý, tiết giảm chi phí hoạt động.

Cơ cấu tín dụng chuyển dịch tích cực theo định hướng gia tăng ở phân khúc khách hàng bán lẻ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp xuất nhập khẩu: (i) Dư nợ tín dụng bán lẻ gia tăng tốt, đạt trên 269 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 12,8% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 29% tổng dư nợ. (ii) Dư nợ khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng trưởng 9,7% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 24,3% tổng dư nợ.

Chất lượng tín dụng được kiểm soát và cải thiện hơn so với năm trước: tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cho vay khách hàng là 1,49%, giảm so với mức 1,62% thời điểm đầu năm.

Nguồn vốn huy động tăng trưởng tốt, đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng vốn, đảm bảo an toàn hoạt động: Tổng nguồn vốn huy động đạt gần 1.185 ngàn tỉ đồng; trong đó, huy động vốn từ tổ chức, dân cư đạt gần 1.027 ngàn tỉ đồng; tỷ trọng huy động vốn dân cư chiếm 55% tổng huy động vốn.

Hiệu quả kinh doanh của BIDV cải thiện so với cùng kỳ năm trước: Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí DPRR đạt 15.043 tỉ đồng, tăng trưởng 50% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đạt 5.037 tỉ đồng, tăng trưởng 36,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu lãi thuần hoạt động dịch vụ đạt 1.721 tỉ, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm trước; Thu lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 437 tỉ, tăng trưởng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Các tỷ lệ an toàn hoạt động đáp ứng theo quy định.

Vốn chủ sở hữu tăng 4.263 tỉ đồng sau 6 tháng, đạt 53.097 tỉ đồng; Vốn điều lệ đạt 34.187 tỉ đồng. BIDV đang tích cực xúc tiến làm việc, đàm phán với các đối tác trong và ngoài nước; nhiều Định chế tài chính lớn đã quan tâm đến việc đầu tư vào cổ phiếu BIDV với tư cách nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư tài chính.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, BIDV tiếp tục nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh ở mức cao nhất, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông BIDV đề ra: Tín dụng tăng trưởng đảm bảo tuân thủ kế hoạch NHNN giao trong từng thời kỳ, Huy động vốn đảm bảo cân đối cho nhu cầu tín dụng và đầu tư năm 2018, đáp ứng các tỷ lệ an toàn theo quy định; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất phấn đấu đạt 9.300 tỉ đồng; trong đó qúi 3-2018 phấn đấu đạt từ 75-80% kế hoạch năm.

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012